Rượu vang Taku Sauvignon Blanc

Dung tích
Dung tích
Giống nho
Giống nho
Nồng độ
Nồng độ
Quốc gia
Quốc gia